UGODNOSTI ZA ČLANE SLOVENSKEGA KLUBA ZA HRTE

ugodnosti veljajo ob predložitvi članske izkaznice s plačano članarino za tekoče leto.

UGODNOSTI
ZA ČLANE SLOVENSKEGA KLUBA ZA HRTE

ugodnosti veljajo ob predložitvi članske izkaznice s plačano članarino za tekoče leto.
Vsebina v pripravi