POSTOPEK PRIDOBITVE TEKMOVALNE LICENCE:

Preden pes pristopi k opravljanju tekmovalne licence, se mora pred tem udeležiti vsaj dveh (2) treningov in opraviti najmanj štiri (4) teke:

POSTOPEK PRIDOBITVE TEKMOVALNE LICENCE:

Preden pes pristopi k opravljanju tekmovalne licence, se mora pred tem udeležiti vsaj dveh (2) treningov in opraviti najmanj štiri (4) teke:

Pes, ki mu je izdana licenca, mora biti vpisan v rodovno knjigo ali prilogo k rodovni knjigi države članice FCI.

Lastnik psa mora biti član nacionalne organizacije članice FCI. Ime lastnika psa se vpiše v licenčni karton in delovno knjižico. Pes mora biti prijavljen na prireditve pod imenom lastnika, kot je navedeno v knjižici.

Pes, ki mu je izdana licenca, mora biti vpisan v rodovno knjigo ali prilogo k rodovni knjigi države članice FCI.

Licenco lahko pridobijo sledeče pasme psov:

  • Vse pasme, ki so navedene v X. FCI skupini;
  • Določene pasme iz V. FCI skupine: (1) faraonski pes, (2) cirneco del etna, (3) podenco ibicenco, (4) podenco canario, (5) basenji;
  • Nepriznane pasme FCI: Svilnati hrt.

Minimalna starost za izdajo licence:

  • Za whippete, male italijanske hrte, svilnate hrte, cirneco del etna in basenji: 12 mesecev (k tekmovanju lahko pristopijo šele s starostjo 15 mesecev);
  • Za vse ostale pasme: 15 mesecev (k tekmovanju lahko pristopijo šele s starostjo 18 mesecev).
  • Komisija za dirke si pridržuje pravico, da se licenca ne podeli, če pes ni dovolj telesno dozorel (fizično pripravljen).

Najvišja starost psa, za katerega se lahko izda licenca, je 7 let, pes pa lahko tekmuje do konca sezone v letu, v katerem je dopolnil 8 let.

Videz psa se ne sme umetno spreminjati (strižena, trimana naravna dlaka ali speta dolga dlaka).

Pes mora odteči dva teka pred pooblaščenim lure coursing sodnikom v polni tekmovalni opremi (nagobčnik in tekmovalni dres), en samostojen (solo) tek ter drugi tek v paru s psom, ki že ima veljavno licenco za lure coursing. Končno odločitev o podelitvi licence sprejme sodnik.

Dobrobit psa:
a) Med vsakim tekmovanjem ali treningom bo posebna pozornost namenjena zdravju, varnosti in dobremu počutju psov.
b) Organizator je dolžan zagotoviti prisotnost veterinarja na uradnih tekmovanjih do konca zadnjega teka na tekmovanju.
c) Vsak udeleženec je dolžan pred vsakim tekmovanjem ali treningom podpisati prijavnico, s katero se strinja s pogoji in pravili tekmovanja ali usposabljanja.
d) Organizator lahko kadarkoli opravi dopinški test na vsakem uradnem tekmovanju, v skladu z Mednarodnimi dopinškimi navodili FCI iz leta 2009. Pozitiven dopinški test ima za posledico trajno izključitev iz tekmovanja v Republiki Sloveniji in obvezno prijavo pristojnim organizacijam, ter članicam FCI.
e) Samo zdravi psi in psi v dobri kondiciji lahko sodelujejo na tekmovanjih ali treningih v lure coursingu. Psom z nalezljivimi boleznimi je vstop na tekmovališče prepovedan. Psi, ki jemljejo zdravila ali imajo poškodbe, ne smejo sodelovati.
Gonečim psicam ni dovoljena udeležba na tekmovanjih ali treningih v lure coursingu. Če krši določila o dobrobiti psov, se lastniku in vsem njegovim psom izključi udeležba na tekmovanjih in treningih v R. Sloveniji za najmanj 12 mesecev.

LURE COURSING

OPRAVLJANJE TRENING TEKOV V TUJINI

Trening teki lure coursinga se lahko opravljajo v tujini, brez predhodne prošnje na komisijo: Da bodo trening teki priznani, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

OPRAVLJANJE LICENČNIH TEKOV (LICENCE) V TUJINI:

Licenca za lure coursing se lahko opravlja v tujini pod naslednjimi pogoji:

NOSTRIFIKACIJA RACING LICENCE 

Slovenija nima racing tekmovališča, zato se v Sloveniji ne more pridobiti racing licence. Kar nekaj sosednjih držav pa racing tekmovališča ima, zato lahko tam pridobite racing licenco, ki jo nato nostrificirate v Sloveniji – pri komisiji za dirke Slovenskega kluba za hrte.
NOSTRIFIKACIJA RACING LICENCE pod naslednjimi pogoji:

Prijava za pridobitev tekmovalne licence za Lure coursing :

Nostrifikacija licence Lure coursing / racing:

IBAN: SI56 6100 0002 7811 411 (Delavska Hranilnica)
SWIFT: BIC : HDELSI22