PRAVILNIK O COURSINGU

PRAVILNIK O COURSINGU

PRAVILNIK kinološke discipline LURE COURSING

1. člen
Splošne določbe
Ta pravilnik določa pravila lure coursinga na območju Republike Slovenije. Podlaga za sprejem tega pravilnika je Pravilnik mednarodne kinološke zveze (v nadaljevanju: FCI) za lure coursing (FCI Regulations for International Sighthound Racing and Lure Coursing Events) in vse njegove veljavne spremembe ter dopolnitve, kot tudi Pravilnik o strokovnem delu Kinološke zveze Slovenije
2. člen
Postopek pridobitve tekmovalne licence
Preden pes pristopi k opravljanju tekmovalne licence, se mora pred tem udeležiti vsaj dveh (2) treningov in opraviti najmanj štiri (4) teke:
Teki morajo biti vpisani v delovno / tekmovalno knjižico. Licenco za tekmovanje v lure coursingu izda Komisija za dirke pri Slovenskem klubu za hrte.
Licenca za lure coursing se izda, v kolikor so izpolnjeni naslednji pogoji:
1. Pes, ki mu je izdana licenca, mora biti vpisan v rodovno knjigo ali prilogo k rodovni knjigi države članice FCI.
2. Lastnik psa mora biti član nacionalne organizacije članice FCI. Ime lastnika psa se vpiše v licenčni karton in delovno knjižico. Pes mora biti prijavljen na prireditve pod imenom lastnika, kot je navedeno v knjižici.
3. Če je lastnik rezident Republike Slovenije, mora imeti plačano članarino za tekoče leto, kar izkaže s člansko izkaznico in znamkico KZS. Pes mora biti vpisan v rodovno knjigo KZS.
4. Licenco lahko pridobijo sledeče pasme psov:
5. Minimalna starost za izdajo licence:
12 mesecev (k tekmovanju lahko pristopijo šele s starostjo 15 mesecev);
15 mesecev (k tekmovanju lahko pristopijo šele s starostjo 18 mesecev).
Komisija za dirke si pridržuje pravico, da se licenca ne podeli, če pes ni dovolj
telesno dozorel (fizično pripravljen).
6. Najvišja starost psa, za katerega se lahko izda licenca, je 7 let, pes pa lahko tekmuje do konca sezone v letu, v katerem je dopolnil 8 let.
7. Videz psa se ne sme umetno spreminjati (strižena, trimana naravna dlaka ali speta dolga dlaka).
8. Pes mora odteči dva teka pred pooblaščenim lure coursing sodnikom v polni tekmovalni opremi (nagobčnik in tekmovalni dres), en samostojen (solo) tek ter drugi tek v paru s psom, ki že ima veljavno licenco za lure coursing. Končno odločitev o podelitvi licence sprejme sodnik.
3. člen
Slovenski prvak v lure coursingu | LC CH SLO
Za naslov prvaka Republike Slovenije v lure coursingu sta potrebni dve kandidaturi CACL SLO , vsaj ena mora biti dosežena ne mednarodnem CACIL coursingu. Če je pes že prvak katere druge države v lure coursingu, je za naslov prvaka Republike Slovenije v lure coursingu potrebna le ena kandidatura CACL SLO.
2 oceni ‘prav dobro’ ali ‘odlično’ z razstav v Republiki Sloveniji (državni ali mednarodni ), osvojeni v enem izmed naslednjih razredov: vmesni, odprti, delovni ali prvaki, od dveh različnih sodnikov. Vsaj ena ocena mora biti OBVEZNO pridobljena na Specialni razstavi hrtov.
4. člen
Podelitev kandidatur CACL SLO in R-CACL SLO
CACL SLO in R-CACL SLO kandidature bodo podeljene v razredih OPEN (basenji, svilnati hrt), CSS in CACIL. Kandidatura bo priznana, če bosta na štartu vsaj dva psa iste pasme. Kandidature se podeljujejo ločeno po spolu, če bosta na štartu prisotna vsaj dva psa vsakega spola posamezne pasme (vsaj štirje psi).
Za tekme, na katerih bodo skupaj nastopili psi iz razredov CSS in CACIL (MIX), bo podeljena samo ena kandidatura, če ni razdelitve po spolu. V nasprotnem primeru bosta podeljeni dve kandidaturi CACL SLO, za vsak spol posebej.
R.CACL SLO kandidatura velja za zaključek slovenskega prvaštva, če je pes, ki je na tem tekmovanju osvojil CACL SLO, že potrjen prvak Slovenije v lure coursingu.
DODATNO: Za podelitev kandidature CACL SLO in R-CACL SLO mora pes doseči vsaj 75 % vseh točk.
5. člen
Razredi, v katerih tekmujejo psi
Psi tekmujejo v razredih OPEN (basenji, svilnati hrt), CACIL in CSS. Za tekmovanje v razredu CACIL mora imeti pes tekmovalno knjižico in licenčni kartonček z jasno oznako razreda. Registracijo / vpis tekmovalnega razreda opravi Komisija za dirke pri SKH.
Pogoja za razvrstitev v razred CACIL sta dve oceni iz razstave, ki dokazujeta:
1. ena ocena najmanj ‘prav dobro’ iz katerega koli razreda po 12 mesecih starosti psa na mednarodni ali državni razstavi,
2. Ena ocena najmanj ‘prav dobro’ iz razreda vmesni, odprti, delovni ali prvaki na mednarodni razstavi.
3. V razredu CACIL lahko tekmujejo samo psi iz X. FCI skupine (hrti). Vsi ostali psi so uvrščeni v razred CSS ali OPEN, če imajo veljavno licenco.
6. člen
Druge organizacije
Denarne nagrade ali stave na mednarodnih in nacionalnih tekmah za lure coursing, so strogo prepovedane. Prav tako ni mogoča udeležba ali so-udeležba organizacij, ki niso članice FCI.
7. člen
Dobrobit psa
a) Med vsakim tekmovanjem ali treningom bo posebna pozornost namenjena zdravju, varnosti in dobremu počutju psov.
b) Organizator je dolžan zagotoviti prisotnost veterinarja na uradnih tekmovanjih do konca zadnjega teka na tekmovanju.
c) Vsak udeleženec je dolžan pred vsakim tekmovanjem ali treningom podpisati prijavnico, s katero se strinja s pogoji in pravili tekmovanja ali usposabljanja.
d) Organizator lahko kadarkoli opravi dopinški test na vsakem uradnem tekmovanju, v skladu z Mednarodnimi dopinškimi navodili FCI iz leta 2009. Pozitiven dopinški test ima za posledico trajno izključitev iz tekmovanja v Republiki Sloveniji in obvezno prijavo pristojnim organizacijam, ter članicam FCI.
e) Samo zdravi psi in psi v dobri kondiciji lahko sodelujejo na tekmovanjih ali treningih v lure coursingu. Psom z nalezljivimi boleznimi je vstop na tekmovališče prepovedan. Psi, ki jemljejo zdravila ali imajo poškodbe, ne smejo sodelovati.
Gonečim psicam ni dovoljena udeležba na tekmovanjih ali treningih v lure coursingu
Če krši določila o dobrobiti psov, se lastniku in vsem njegovim psom izključi udeležba na tekmovanjih in treningih v R. Sloveniji za najmanj 12 mesecev.
8. člen
Prehodne in končne določbe
Prehodno obdobje: Do 31. 12. 2022 je pogoj za nastop v razredu CACIL ena ocena najmanj prav dobro iz razreda vmesni, odprti, delovni ali prvaki – na mednarodni razstavi.
Za pse, ki še nimajo licence CACIL, je treba rezultat poslati ob vsaki prijavi na dogodek.
Poleg določil tega pravilnika veljajo tudi določila FCI Pravilnika o mednarodnih dirkah hrtov in lure coursinga, ter vseh njegovih veljavnih dopolnitev in Pravilnika o strokovnem delu Kinološka zveze.
Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga potrdita UO SKH in Komisija za strokovna vprašanja pri KZS.