O VZREJI​

O VZREJI

VZREJNI PRAVILNIK

POMEMBNO! OZNAČEVANJE PSOV Z MIKROČIPI IN VNOS MLADIH PSOV IZ TRETJIH DRŽAV!
26. 10. 2023 je bil sklican delni zbor sodnikov za X FCI skupino, kjer so bili predlagani in potrjeni novi člani vzrejne komisje za X FCI skupino:
Kot je bilo dogovorjeno na delnem zboru sodnikov, je bila za 30. 11. 2023 sklicana online sestanek, kjer smo izvolili predsednico vzrejne komisije Bojano Razpotnik.
Komisija je dodala spremembo v vzrejni pravilnik in sicer, da so vsa A vzrejna dovoljenja trajna, DNK analiza ni več obvezna (je pa priporočljiva).
Prav tako se je k vzrejnemu pravilniku dodalo priporočilo za pregled srca pri vseh pasmah hrtov.
Vzrejna komisija bo v naslednjem letu (2024) pripravila prenovljen vzrejni pravilnik.
Dne 25.11.2011 je bil sklican delni zbor sodnikov za pasme X FCI skupine, kjer je bilo podanih kar nekaj predlogov za nadaljne delovanje vzrejne komisije. Zapisnik je bil poslan v potrditev na Komisijo za strokovna vprašanja pri KZS, ki ga je na svoji 13. seji dne 22.12. tudi potrdila. UO KZS pa ga je dokončno potrdil dne 24.2.2011 in tako nova pravila stopajo v veljavo. Povzetek novih pravil: