Slovenski klub za hrte / The Sighthound Club Of Slovenia
F.C.I. Euro Sighthound Slovenia 2019
Aktualno
Kdo smo
Organi kluba
Zgodovina
Postanite naš član
Ugodnosti za člane
Aktivnosti kluba
Klubska revija
Prireditve
Lure Coursing
Predstavitev
Kako smo začeli
Tekme/treningi
Pridobitev licence
Oprema
X FCI skupina
Vzreja
Legla
Vzreditelji
Vzrejni pregledi
Pravilniki in obrazci
Prvaštva
Povezave
Kontakt
 
 
Spremljajte nas na
 
 
 
36. specialna razstava za hrte CAC Dolsko 2021
36th Special Sighthound Show CAC Dolsko 2021
 
Predstavitev sodnice / judge presentation: Maja Čosić
 
 
Maja Čosić, dipl. Iur.

Mednarodna sodnica za FCI skupino X. (hrti ) in Lure coursing

Otroštvo je preživela v družbi živali, predvsem psov. Prav ljubezen do psov jo je vodila v svet kinologije. Doma so vedno imeli v različne pasme psov, med drugim irske setre, dolgodlake škotske ovčarje in koker španjele. Eden izmed škotskih ovčarjev je bil njen zvesti prijatelj skoraj 17 let.

Leta 2009. je izpolnila svoje sanje in pripeljala svojega prvega borzoja. Bil je eden prvih hrvaških hrtov, ki je pridobil tekmovalno licenco v Lure coursingu. Kasneje je iz Rusije pripeljala še dve samici isti pasme. V naslednjih letih je s štirimi borzoji potovala po Evropi, se udeleževali razstav, coursingov in spoznavali svet hrtov. Leta 2013. je registrirala psarno z imenom Allrussian in leta 2015 vzredila prvo leglo borzojev - mama je bila psica, ki jo je uvozila iz Rusije, C.I.B. Hazarka Hrabraya.

Kot aktivna članica Hrvaškega kluba za hrte je sodelovala pri organizaciji skoraj vsakega klubskega dogodka. Skupaj s skupino klubskih navdušencev je pomagala pri pripravi pravil in priznanju Lure coursinga kot uradne kinološke discipline na Hrvaškem. Danes je vodja Lure Coursing komisije pri Hrvaški kinološki zvezi in delegat Hrvaške pri FCI Komisiji za dirke hrtov.

Je tudi članica disciplinskega sodišča Hrvaške kinološke zveze. Je članica upravnega odbora mednarodnega projekta The Borzoi Encyclopaedia, združenja, ki si intenzivno prizadeva za zbiranje in obdelavo informacij o borzojih z namenom ohranjanja in predstavitve zgodovine pasme.

V prostem času rada piše članke o hrtih, veliko jih je napisala na to temo, tako za hrvaške kot za tuje revije. Nekateri njeni članki so bili prevedeni v angleški, nemški in italijanski jezik in vsebujejo teme, ki opisujejo hrte v športu, zgodovini in današnjem času.

Leta 2017 je postala sodnica za zunanjost hrtov in Lure coursing. Sodila je na razstavah in coursing tekmovanjih po Evropi - predvsem na Hrvaškem, Madžarskem, Švedskem in v Nemčiji. Sodila je na priznani specialni razstavi hrtov Skolkloster na Švedskem ter posebno letno specialno razstavo borzojev v Nemčiji.

botomline
Maja Čosić, dipl. Iur.
International judge for FCI group X. (sighthounds) and lure coursing

Spending her childhood around animals and with dogs, her love for them was always bringing her forward into the world of cynology. Her family always owned different breeds of dogs, amongst others they had Irish setters, rough collies and cocker spaniels. Most important of them was one very special rough collie, that was her best friend for almost 17 years.
In 2009. she fulfilled her dream and imported her first borzoi. He was one of the first Croatian sighthounds that gained the lure coursing licence. Two more females were imported from their native land, Russia. In the following years she has travelled across the region with her four borzoi competing in shows and coursing and getting to know the sighthounds world. In 2013. she registered a kennel under the prefix Allrussian and bred her first borzoi litter in 2015. from her Russian import C.I.B. Hazarka Hrabraya.
Becoming an active member of Sighthounds Club of Croatia, she was involved in organisation of almost every sighthound event in Croatia. Together with great team of enthusiasts from the Club, she has helped with implementation of the rules and recognition of lure coursing as an official sport in Croatia. Today, she is head of Lure Coursing Commission at Croatian Kennel Club and delegate of Croatia at FCI Commission for Sighthound Sport.
She is also a member of the Croatian Kennel Club’s Disciplinary court. She is a board member of international project The Borzoi Encyclopaedia, the association that intensively works in gathering and processing information on the borzoi with purpose of preserving and presenting the history of the breed.
In her free time, she loves to write articles about sighthounds and she did write many on the topic, for both Croatian and foreign magazines. Some of her articles were translated into English, German and Italian language and they include topics that describe sighthounds in sport, history and present.
Earning her judging licence in 2017., she had an honour to judge both shows and lure coursings across the EU, foremost in Croatia, Hungary, Sweden and Germany. She was invited to judge at the famous Skokloster Swedish sighthounds club specialty and in Germany she was judging at the borzoi Jahresausstellung.

 
Vsebina spletne strani © Slovenski klub za hrte, 2023