Slovenski klub za hrte / The Sighthound Club Of Slovenia
F.C.I. Euro Sighthound Slovenia 2019
Aktualno
Kdo smo
Organi kluba
Zgodovina
Postanite naš član
Ugodnosti za člane
Aktivnosti kluba
Klubska revija
Prireditve
Lure Coursing
Predstavitev
Kako smo začeli
Tekme/treningi
Pridobitev licence
Oprema
X FCI skupina
Vzreja
Legla
Vzreditelji
Vzrejni pregledi
Pravilniki in obrazci
Prvaštva
Povezave
Kontakt
 
 
Spremljajte nas na
 
 
SKUPŠČINA SLOVENSKEGA KLUBA ZA HRTE
 

SLOVENSKI KLUB ZA HRTE

Dnevni red redne skupščine Slovenskega kluba za hrte za leto 2015, ki bo dne 05. 11. 2016, Lokacija turistična kmetija Pr krač, Dolsko, s pričetkom ob 15:30.
Otvoritev skupščine z nagovorom predsednika
Izvolitev delovnega predsednika, zapisnikarja in overoviteljev zapisnika in verifikacijske komisije
Poročilo verifikacijske komisije o prisotnosti
Potrditev dnevnega reda
Poročilo predsednika o delu kluba za leto 2015
Finančno poročilo za leto 2015
Poročilo vzrejne komisije za leto 2015
Poročilo komisije za dirke za leto 2015
Poročilo disciplinske komisije za leto 2015
Poročilo nadzornega odbora za leto 2015
Predstavitev in potrditev novih pravilnikov: Etični kodeks kluba disciplinski pravilnik
Razno

Žaga, 12. 10. 2016

Vabilo (.pdf)

 
botomline
Vsebina spletne strani © Slovenski klub za hrte, 2023