NA ZAČETEK RAZSTAVE ZA RAZSTAVLJALCE NAMESTITEV SPONZORJI KONTAKT
  POGOJI ZA SPONZORSTVO IN OGLAŠEVANJE VABILO SPONZORJEM
 
POGOJI ZA SPONZORSTVO IN OGLAŠEVANJE
 

GLAVNI SPONZOR:
Cena: 2.000,00 €
(s strani kluba izdan račun, DDV na podlagi 1. odstavka 94. člena ZDDV ni obračunan (Slovenski klub za hrte NI DDV zavezanec)
V znesek GLAVNEGA SPONZORJA je vključeno:
- vključitev v promocijski video kluba, ki je narejen na temo EURO19 z logotipom in grafično vdelano v posnetek; (glavni sponzor se pojavi na uvodni strani filma z logotipom, v sekvenci koledarja in na samostojni zadnji strani filma),
- postavitev logotipa na prednjo stran kataloga (oba dneva), reklamna stran na hrbtni strani prve strani kataloga (oba dneva), in v celoti zadnja stran v katalogu (obojestransko), vse barvno;
- razstavni prostor dimenzije max. 5 x 5 m na dogodku (oba dneva) z vključenim električnim priključkom;
- objave na socialnih omrežjih ter izpostavitev na spletni strani kluba (www.hrti.si) ter uradni spletni strani dogodka (www.eurosighthound2019.com) in objave in vključitev logotipa v poročilih po dogodkih v skladu s posredovanim grafičnim materialom v pravilni obliki in kvaliteti primerni za izdelavo kataloga sponzorja in ne na stroške kluba (razen promocijskega filmčka). - odjem električnega priključka v ceni (v ceno ni vštet napajalni kabel do najbližjega električnega omrežja), za varnost ter ustreznost električne napeljave od ustreznega električnega mesta nudenega s strani najemodajalca razstavnega prostora je vsa odgovornost na strani najemnika priključka na električno omrežje.
Rok za oddajo ponudb v pisni obliki: mesto glavnega sponzorja je že zasedeno.

SPONZOR:
Cena: 700,00 €
(s strani kluba izdan račun, DDV na podlagi 1. odstavka 94. člena ZDDV ni obračunan (Slovenski klub za hrte NI DDV zavezanec)
V znesek sponzorstva je vključeno:
- vključitev v promocijski video kluba, ki je narejen na temo EURO19 z logotipom in grafično vdelano v posnetek; (sponzor se pojavi 2 x - enkrat na pričetku filma in na zadnji strani filma, kjer so objavljani vsi ostali sponzorji razen glavnega sponzorja),
- postavitev logotipa na notranjo stran kataloga (oba dneva),
- objave na socialnih omrežjih ter izpostavitev na spletni strani kluba (www.hrti.si) ter uradni spletni strani dogodka (www.eurosighthound2019.com) in objave in vključitev logotipa v poročilih po dogodkih v skladu s posredovanim grafičnim materialom v pravilni obliki in kvaliteti primerni za izdelavo kataloga sponzorja in ne na stroške kluba (razen promocijskega filmčka). - odjem električnega priključka v ceni (v ceno ni vštet napajalni kabel do najbližjega električnega omrežja), za varnost ter ustreznost električne napeljave od ustreznega električnega mesta nudenega s strani najemodajalca razstavnega prostora je vsa odgovornost na strani najemnika priključka na električno omrežje.
Rok za oddajo ponudb v pisni obliki: 15.02.2019, do 12. ure.

OSTALO (najem prostora za stojnice, oglasna mesta, ipd.)
Najem prostora za stojnice, razstavni prostori, promocijski prostor, deljenje letakov, izpostavitev transparentov, deljenje promocijskega materiala v pisarni, posredno in neposredno oglaševanje ter drugo, kar se šteje za posredno ali neposredno komercialno sodelovanje v korist pridobivanja ekonomske koristi na dogodku | brez objave logotipa v promocijskem filmu | - v ceno je vključen samo prostor in električni priključek.
1. Cena: 300,00 €
(s strani kluba izdan račun, DDV na podlagi 1. odstavka 94. člena ZDDV ni obračunan (Slovenski klub za hrte NI DDV zavezanec)
Vključuje:
- razstavni prostor (2 dni) v dimenziji max 5 x 5 m (prostor dodeljen s strani organizatorja), v ceno vključen samo tlorisni prostor;
- objave na socialnih omrežjih ter izpostavitev na spletni strani kluba (www.hrti.si), uradni spletni strani dogodka (www.eurosighthound2019.com) ter celotna stran v katalogu (barvno, 2 dneva) v skladu s posredovanim grafičnim materialom v pravilni obliki in kvaliteti primerni za izdelavo kataloga sponzorja in ne na stroške kluba (razen promocijskega filmčka).
(Najem prostora za stojnice – tlorisni prostor - promocijski prostor, deljenje letakov, izpostavitev transparentov, deljenje promocijskega materiala v pisarni, posredno in neposredno oglaševanje ter drugo, kar se šteje za posredno ali neposredno komercialno sodelovanje v korist pridobivanja ekonomske koristi).
- Odjem električnega priključka v ceni.
Rok za oddajo ponudb v pisni obliki: do zaključka prijav.

2. ODJEMNO MESTO - ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK | Cena: 50,00 €
(s strani kluba izdan račun, DDV na podlagi 1.odstavka 94.člena ZDDV ni obračunan (Slovenski klub za hrte NI DDV zavezanec)
Priključek na električno omrežje, 2 dni (v ceno ni vštet napajalni kabel do najbližjega električnega omrežja), za varnost ter ustreznost električne napeljave od ustreznega električnega mesta nudenega s strani najemodajalca razstavnega prostora je vsa odgovornost na strani najemnika priključka na električno omrežje.
Rok za oddajo ponudb v pisni obliki: do zaključka prijav.

OBJAVE V KATALOGU (format B5) za vzreditelje, lastnike psov, psarne, ipd. (2 dni)***:

ZA ČLANE SKH*
CENA: 35,00 €

(s strani kluba izdan račun, DDV na podlagi 1.odstavka 94.člena ZDDV ni obračunan (Slovenski klub za hrte NI DDV zavezanec); za celostransko objavo, barvno, v skladu s posredovanim grafičnim materialom v pravilni obliki in kvaliteti primerni za izdelavo kataloga lastnika oglasa/objave in ne na stroške kluba (*plačana članarina za tekoče leto (2019))
Rok za oddajo ponudb v pisni obliki: do zaključka prijav.

ZA NEČLANE**
CENA: 70,00 €

(s strani kluba izdan račun, DDV na podlagi 1.odstavka 94.člena ZDDV ni obračunan (Slovenski klub za hrte NI DDV zavezanec); za celostransko objavo, barvno, v skladu s posredovanim grafičnim materialom v pravilni obliki in kvaliteti primerni za izdelavo kataloga lastnika oglasa/objave in ne na stroške kluba.
Rok za oddajo ponudb v pisni obliki: do zaključka prijav.

***objave v katalogu/zborniku so namenjene izključno vzrediteljem, lastnikom plemenjakov, lastnikom psov ter posameznikom, ki želijo oglaševati njihovo dejavnost vzreje ali dejavnostim, ki so neposredno povezane z vzrejo (oglaševanje PSARN, plemenjakov, legel, razstavnih uspehov, ipd...). Objave v katalogu s komercialno vsebino, posredno in neposredno oglaševanje ter drugo kar se šteje za posredno ali neposredno komercialno oglaševanje v korist pridobivanja ekonomske koristi je v tej kategoriji neustrezno in bo zavrnjeno kot neprimerno in posledično ne bo vključeno v oblikovanje kataloga.

OBJAVE V KATALOGU / ZBORNIKU ZA PRAVNE OSEBE, 2 dni (osebe ali poslovni subjekti, ki so registrirane-i):
CENA: 150,00 €
(s strani kluba izdan račun, DDV na podlagi 1.odstavka 94.člena ZDDV ni obračunan (Slovenski klub za hrte NI DDV zavezanec);
v ceno vključeno: objave na socialnih omrežjih ter izpostavitev na spletni strani kluba (www.hrti.si), uradni spletni strani dogodka (www.eurosighthound2019.com) ter celotna stran v katalogu (barvno, 2 dneva) v skladu s posredovanim grafičnim materialom v pravilni obliki in kvaliteti primerni za izdelavo kataloga samega sponzorja, lastnika oglasa in ne na stroške kluba.
Rok za oddajo ponudb v pisni obliki: do zaključka prijav.

NAVODILA ZA PRIPRAVO PROMOCIJSKEGA MATERIALA:
- celostranski oglas v katalogu: dimenzija 176 x 250 mm + 3 mm dodatka za porezavo na vseh straneh, format oglasa je pdf ali jpg resolucije 300 dpi
- pasice za objavo na socialnih omrežjih: format 1200x 800 pix, resolucija 72 dpi


PODATKI ZA PLAČILO
BANKA: GORENJSKA BANKA
št. računa: SI56 0700 0000 0192 150
naslovnik: SLOVENSKI KLUB ZA HRTE
naslov: Žaga 5, 1315 Velike Lašče

IBAN: Si56 0700 0000 0192 150 / SWIFT: Goresi2x
namen: F.C.I. EURO SIGHTHOUND SLOVENIA 2019

 

Ostali pogoji / pomembna obvestila:
Aktivni člani kluba, ki pri izvedbi projekta sodelujejo aktivno imajo na zgornje cene dodatni 40% rabat/popust na objavljene cene. 40% popust/rabat ne velja za OBJAVE V KATALOGU (format B5) za vzreditelje, lastnike psov, psarne, ipd. (2 dni)*** in OBJAVE V KATALOGU / ZBORNIKU za pravne osebe, 2 dni (osebe ali poslovni subjekti, ki so registrirane-i) v katere je ugodnost za člane že vključena. Organizator ne odgovarja za premoženjsko škodo, ki bi morebiti bila storjena najemnikom ali plačnikom storitev in ali tretji osebi . Vsaka pravna oseba mora zadoščati veljavni zakonodaji za izvedbo svojih dejavnosti, ki jih bodo izvajali na prizorišču dogodka in v času dogodka. Slovenski klub za hrte si pridržuje pravico do sprememb pogojev in načina izvedbe dogodka in ne odgovarja za morebitno finančno ali psihično škodo nastalo na imetju ali osebah. Slovenski klub za hrte si tudi pridržuje pravice za morebitne spremembe, ki so posledica posrednih in neposrednih okoliščin.


info@eurosighthound2019.com

 
 
Vsebina spletne strani © Slovenski klub za hrte, 2023